Köpvillkor

Allmänt
Alla priser är inklusive moms om inget annat anges. Eventuell frakt framgår i din offert/order. Bekräftad order går ej att makulera då varje order tillverkas efter kundens önskemål. Godkänd beställning går inte att göra ändringar på. Laganfönster Försäljning AB äger alla produkter tills dess att hela fakturan är betald. Priserna på Laganfönsters webbshop gäller endast vid köp via webbshopen och kan inte kombineras med andra erbjudanden hos Laganfönster eller Laganfönsters partners.

Köpvillkor
Vi förbehåller oss rätten att alltid ta kreditupplysning på våra kunder. Vid ej godkänd kreditupplysning gäller förskottsbetalning. Vi reserverar oss mot fel i prislistan. Rätt till ändringar förbehålls om det är uppenbart felaktigt pris som är angett på orderbekräftelsen. Försäljning till minderåriga (under 18 år) godkänns ej utan målsmans godkännande.

Betalningsvillkor
Vid godkänd kreditprövning faktureras order med 10 dagar netto från leverans från Laganfönsters fabrik/lager. Faktureringsavgift 25kr. Dröjsmålsränta: 8 %. Betalningspåminnelse: 450 kr. Vid exportförsäljning förskottsbetalas ordern till 100 %. Vid större belopp kan förskottsbetalning eller bankgaranti krävas. Avvikande leveransadress förskottsbetalas. Vi fakturerar enbart order som levereras till folkbokförd adress. Förskottsbetalning krävs vid leverans till ej folkbokförd adress, vid betalningsanmärkningar, till företag utan inrapporterat bokslut eller för utlandskunder.

Tillsammans med Wasa Kredit erbjuder Lagan Fönster en smart och räntefri förmånlig finansieringslösning upp till 24 månader.

 

Leveransvillkor

Fraktkostnad
Fraktkostnad framgår på order/orderbekräftelsen.

Leverans
Allt vårt gods skickas med tredje part. Detta innebär att vi inte kan påverka leveranstiderna från dess att ordern lämnat vår fabrik/lager. Vi har en leveranstid på 2-6 veckor på PVC fönster. Normal leveranstid är 2-5 veckor.
Träfönster, aluminiumfönster, ytterdörrar och takfönster har normal leveranstid på cirka 5-8 veckor, dock senast 12 veckor från ordertillfälle om inget annat anges på ordern. Säsong och yttre påverkan kan försena leveransen.

Fraktkostnaden anges i orderbekräftelsen och vi levererar inom hela Sverige, utom öar utan fast broförbindelse. I så fall sker leverans till närmaste terminal på fastland. För leveranser gäller transport fram till angiven adress på farbar väg med lastbil, fri höjd 4,5 m.

Efter att vi bokat in din leverans ger speditören dig ett besked via mail eller sms om leveransprocessen och de hör av sig dagen innan eller samma dag om leveranstid. Du måste vara anträffbar på leveransdagen mellan kl. 07.00-16.00. Ni är ansvarig att hjälpa till vid lossning, om detta skulle behövas.

I fraktkostnad ingår leverans till tomtgräns och godset lossas med bakgavellift, vidare bärhjälp ingår ej. Produkterna skall placeras på ett stabilt underlag och exempelvis stå på pall eller lutade mot husvägg.

Det är viktigt att lossningsplatsen är framkomlig för lastbil. Om lastbilen inte kommer fram till platsen på grund av detta levereras godset till närmast lämpliga plats. Det är ditt ansvar som kund att se till att det finns en lämplig avställningsplats för godset och all förflyttning av produkter som strider mot Lagan Fönsters villkor sker på kundens ansvar. Gods bredare än 2,4 meter kan kräva truck för lossning. Det är mottagarens skyldighet och ansvar, om fraktbolaget kräver hjälpmedel såsom truck, traktor, kranbil eller hjullastare, att möjliggöra avlastningen, vilket då aldrig kan debiteras Laganfönster. Felaktig avisering samt avsaknad av hjälp vid avlastning på slutdestinationen medför extra kostnader i form av merarbete samt extra fraktkostnader. Dessa extra kostnader faktureras ovillkorligen köparen. Om avtalad leveranstidpunkt senareläggs av köparen debiteras varorna på avtalad leveransvecka, och efter orderbekräftelsens specifikation. Kostnader för lagerhållning debiteras vid leveranstillfället. Extra kostnader för eventuella förseningar orsakade av fraktbolaget kan aldrig debiteras Laganfönster.

Mottagningskontroll
Vid leverans skall godset besiktigas utvändigt för synliga skador på emballage eller gods som eventuellt uppkommit under transporten. Likaså skall leveransens omfattning kontrolleras så att inget fattas och så att leveransen överensstämmer med beställningen. Snarast efter leveransmottagning skall godset packas upp och besiktigas. Yttre skador ska anmälas till chauffören vid mottagandet. Yttre synliga skador ska finnas dokumenterat på fraktsedel.
Synliga fel som upptäcks när godset packats upp, som inte upptäckts direkt vid leveransmottagningen skall anmälas till Laganfönster av mottagaren innan produkten monteras och senast inom fyra (4) dagar efter leveransmottagning. Skadade produkter får inte monteras in utan godkännande från Laganfönster och måste lagras tills utredningen är klar. Eventuell transportskada ska fotodokumenteras och skickas in till Laganfönster AB

Ångerrätt/retur
Du har alltid 14 dagars ångerrätt på lagerförda produkter när du handlar av oss från dagen du mottagit varan. Ångerrätten gäller inte beställningsvaror/ej lagerförda varor som t.ex. fönster och dörrar som är specialtillverkade efter dina önskemål. Returfrakt tillkommer om inget annat anges. Vid retur ansvarar du som kund för varan ändå tills vi har mottagit den. Vid retur/ångerrätt ska varan returneras i originalförpackning. Varan får inte vara använd och måste vara komplett, samt utan skador. Är varan inte säljbar gäller inte ångerrätten.

Reklamation
Du har som kund 3 år på dig att reklamera en vara. Reklamation ska anmälas inom skälig tid från de att du har upptäckt felet (inom 2 månader är alltid skälig tid). Vid transportskada hänvisar vi till mottagningskontroll. Köparen måste kontakta Laganfönster innan varan monteras för att reklamationen ska bli godkänd. Transportskadad vara som är monterad går inte att reklamera.
Vid ansökan om reklamation skall följande uppgifter lämnas: Kundnummer, ordernummer, vilken artikel samt orsak till ansökan. Fotodokumentation skall bifogas på synliga skador för att reklamationen ska kunna hanteras. Reklamationsanmälan behandlas inom skälig tid då det är leveranstid på nya produkter.

LAGAN FÖNSTER GARANTIER

Garantier för PVC fönster och fönsterdörrar
10 års garanti mot kondens mellan glasen.
10 års funktionsgaranti på öppningsbeslagen.
30 års färgbeständighets garanti på vita PVC karmar och fönster/dörr bågar.
5 års färgbeständighets garanti på färgade, folierade PVC karmar och fönster/dörr bågar.

Garantier för Trä-Trä aluminium fönster och fönsterdörrar
10 års garanti mot kondens mellan glasen
10 års funktionsgaranti på öppningsbeslagen.
5 års färgbeständighets garanti på färgade karmar och fönster/dörr bågar.
10-årig garanti mot rötskador på färdigmålade produkter från fabrik.
För glas tillämpar vi Glasbranschföreningens och Svensk Planglasförenings villkor vid reklamationer.
Garanti övriga produkter
1 års garanti

GARANTIÅTAGANDE
Laganfönster åtar sig att tillhandahålla material som omfattas av garanti enligt ovan.

GARANTIFÖRUTSÄTTNINGAR
För att ovanstående garantiåtagande skall uppfyllas förutsätts att Laganfönsters utfärdade skötselanvisning noggrant efterföljs. Laganfönster ersätter inte skada som uppkommit på grund av felaktig montering eller bristande underhåll. Ej heller skada som orsakats av att produkten utsatts för yttre påverkan eller onormal hantering.